Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Zbiorowy Układ Pracy dla górnictwa z 1957 r.

Zbiorowy Układ Pracy (ZUP) dla górnictwa z 1957 roku stanowi kamień milowy w historii polskiego górnictwa. Wprowadził on szereg regulacji dotyczących warunków pracy i uprawnień emerytalnych górników, które do dziś wpływają na życie emerytowanych pracowników tego sektora. Artykuł ten ma na celu przybliżenie kluczowych aspektów tego aktu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na przeliczenie emerytur górniczych oraz odtwarzania wynagrodzenia, które nie zostało udokumentowane w związku z brakiem dokumentacji płacowej.

ZUP z 1957 r.

Zbiorowy Układ Pracy z 1957 roku był odpowiedzią na specyficzne potrzeby i trudne warunki pracy w górnictwie. Dokument ten wprowadzał regulacje dotyczące godzin pracy, bezpieczeństwa, a także uprawnień emerytalnych górników. Jednym z najważniejszych aspektów ZUP było ustalenie zasad dotyczących emerytur górniczych, które uwzględniały ciężki charakter pracy w kopalniach.

Dla emerytowanych górników, którzy rozpoczęli swoją karierę w okresie obowiązywania tego ZUP, ważne jest zrozumienie, jak przepisy z tamtego okresu wpływają na ich obecne świadczenia emerytalne. W kontekście przeliczenia emerytury, kluczowe staje się zrozumienie, w jaki sposób lata pracy w górnictwie oraz warunki z tamtego okresu są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczeń.

Warto zaznaczyć, że choć ZUP z 1957 roku nie obowiązuje już w swojej pierwotnej formie, jego zapisy mają realny wpływ na odtwarzanie wynagrodzeń nieudokumentowanych lub zniszczonych dla osób, które zainteresowane są przeliczeniem świadczenia emerytalnego. Zbiorowy Układ Pracy z 1957 r. wraz ze zbiorem przepisów płacowych oraz protokołami dodatkowymi został pozyskany przez Kancelarię Szczodry oraz jest dostępny dla pełnomocników i Klientów Kancelarii.

Pomoc w odtworzeniu wynagrodzenia nieudokumentowanego

W przypadku konieczności odtworzenia wynagrodzenia nieudokumentowanego możesz bezpłatnie podjąć kontakt z Sekretariatem Kancelarii lub zakupić telefoniczną konsultację prawną celem bezpośredniego połączenia ze specjalistą prawa zabezpieczenia społecznego.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.