Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Wysokość renty rodzinnej

Renta rodzinna jest istotnym elementem systemu wsparcia dla rodzin po stracie żywiciela. Dla emerytowanych górników i ich bliskich, zapewnia ona finansowe bezpieczeństwo i wsparcie. W tym artykule skupimy się na wyjaśnieniu, jak obliczana jest wysokość renty rodzinnej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady obliczania - wysokość renty rodzinnej

Obliczanie wysokości renty rodzinnej w Polsce opiera się na określonych kryteriach. Kluczowe aspekty to średnie miesięczne wynagrodzenie zmarłego oraz procentowy udział świadczenia przysługującego uprawnionym. Ogólnie, renta rodzinna stanowi pewien procent renty, do której zmarły miał prawo lub emerytury, którą miałby prawo dalej pobierać.

Przykładem może być sytuacja, gdzie zmarły górnik miał prawo do emerytury w wysokości 3000 zł. W takim przypadku renta rodzinna dla wdowy/wdowca wynosiłaby zwykle 85% tej kwoty, czyli 2550 zł. Natomiast, jeśli o rentę ubiega się więcej osób, np. wdowa i dwoje dzieci, kwota ta byłaby podzielona między nich według ustalonych zasad.

Waloryzacja renty rodzinnej

Waloryzacja renty rodzinnej to proces, w którym co roku, począwszy od 1 marca, dokonuje się korekty jej wysokości. Jest ona związana z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku, na przykład, wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8%, co oznacza, że najniższa renta rodzinna wzrosła do 1588,44 zł brutto.

Waloryzacja ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do zmieniających się warunków ekonomicznych, zapewniając, że renty nie tracą na wartości w obliczu inflacji.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.