Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Układ Zbiorowy Pracy dla górnictwa z 1975 r.

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 roku zawarty między Ministrem Górnictwa i Energetyki a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Górników wraz ze wszystkimi załącznikami oraz protokołami dodatkowymi został pozyskany przez Kancelarię Szczodry oraz jest do dyspozycji pełnomocników oraz Klientów Kancelarii.

UZP z 1975 r. dla górnictwa

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 r. reguluje w szczególności czas pracy pracowników fizycznych oraz umysłowych, zasady wynagradzania robotników oraz pracowników umysłowych, zasady wypłacania specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika. Nadto akt ten wyjaśniał zasady wypłacania podwyższenia Karty Górnika o 100% w przypadku efektywnego przepracowania wszystkich dni w harmonogramie pracy oraz innych dodatków należnych do pensji zasadniczej w związku z zatrudnieniem pod ziemią.

Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z 1975 r. w zbiorze dokumentów będących w posiadaniu Kancelarii Szczodry wykorzystywany jest do odtwarzania wynagrodzenia nieudokumentowanego dokumentacją płacową za okres od 1 stycznia 1975 r. do 31 grudnia 1979 r. 

Oznacza to, że na mocy UZP z 1975 r. możliwe jest odtworzenie wynagrodzenia, którego świadczeniobiorca nie jest w stanie udokumentować legitymacją ubezpieczeniową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7). W konsekwencji, odtworzone wynagrodzenie, choć z natury rzeczy zaniżone względem faktycznie pobranego, albowiem nie istnieje możliwość w 100% odtworzenia wynagrodzenia faktycznie pobranego, pozwala podwyższyć wskaźniki czy to do podstawy wymiaru emerytury górniczej albo podstawy wymiaru kapitału początkowego (dla innych świadczeń) co pozwala podwyższyć wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.