Zmiany w przepisach emerytalnych dla górników i ich rodzin od 1 kwietnia 2021 roku

W dniu 01 lutego 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten w swej istocie zawiera propozycje zmian w przepisach, w szczególności w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które – jak […]