Przeliczenie emerytury górniczej

Przeliczenie emerytury górniczej, jak już mogłeś zobaczyć po opublikowanych wpisach nie jest sprawą prostą. Skuteczne przeliczenie świadczenia emerytalnego wymaga wszechstronnej wiedzy prawnej aktualnych przepisów prawa, jak również tych, które regulowały wynagrodzenie w górnictwie na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat.

Nikt, nigdy nie będzie w stanie powiedzieć Ci czy dysponujesz prawem do przeliczenia świadczenia oraz o ile może wzrosnąć do czasu, aż nie zapozna się z dokumentacją w Twojej sprawie. Sprawy emerytalne w górnictwie są o tyle charakterystyczne, że często nie wystarczy zapoznać się z dokumentacją będącą w posiadaniu ZUS, a również tej, która pozostała w archiwach, kopalniach, Twoich domowych zbiorach lub innych podmiotach.

Jak przeliczyć emeryturę górniczą

Bazując na doświadczeniach swoich Klientów, którym nie udało się przeliczyć świadczenia dzielę się radą, która powinna towarzyszyć przy każdym piśmie składanym do ZUS:

nigdy nie przeliczaj emerytury górniczej, kiedy nie wiesz jakie konsekwencje to pociągnie!

– tłumaczę o co chodzi, ponieważ bardzo możliwe, że jesteś zaskoczony tymi słowami. Otóż zazwyczaj Klienci samodzielnie przeliczają świadczenie na podstawie art. 110a, następnie udaje się przeliczyć im emeryturę na podstawie art. 110. W dalszej kolejności próbują ponownie przeliczyć emeryturę z art. 110, otrzymują decyzję odmowną, po czym są zdecydowani przyjść do mnie.

Naturalne jest, że każe przeliczenie emerytury cieszy! Ważne, aby nie robić tego bez przemyślenia swojej sytuacji oraz ustalenia danej strategii. Trzymając się powyższego przykładu, popatrz na wskaźniki, które ZUS przyjmuje do przeliczenia takiego świadczenia emerytalnego na przykładowym Kliencie:

  1. górnik przechodząc na emeryturę posiada wskaźnik wysokości podstawy wymiary: 285.30% (z 12 miesięcy);
  2. następuje przeliczenie z art. 110a – wskaźnik wynosi 250.01% (emerytura wzrasta) (z 20 lat);
  3. następuje przeliczenie z art. 110 – wskaźnik wynosi 279.58% (emerytura wzrasta) (z 20 lat);
  4. kolejny wniosek o przeliczenie emerytury zakończony jest decyzją odmowną;
  5. brak możliwości przeliczenia świadczenia emerytalnego.

Okazuje się, że gdy złożyć wniosek z pomyślunkiem przy pierwszym przeliczeniu świadczenia emerytalnego pomiędzy punktem 2 a 3 można by przeliczać emeryturę przez jeszcze wiele lat. Oznacza to, że górnik mógłby liczyć na wyższą emeryturę z każdym rokiem – jego interes prawny byłby zabezpieczony na przyszłość.

ZUS przyjmie najwyższy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli złożysz wniosek o przeliczenie świadczenia emerytalnego przyjmie najwyższy wskaźnik podstawy wymiary, ustalając go możliwie wysoko – pomimo, że nie będzie to miało wpływu na Twoją emeryturę. Dlatego zawsze warto przemyśleć, w jaki sposób składa się wniosek oraz jakie informacje są na nim zawarte.

Skuteczne przeliczenie emerytury górniczej

Jak widzisz, skuteczne przeliczenie emerytury górniczej nie polega na jednorazowym przeliczeniu świadczenia, a zabezpieczeniu interesu prawnego na przyszłość. Przeliczenie świadczenia przeliczone raz a wiele razy w ciągu kilku lat stanowi finansową różnicę.

Reprezentuję podmiot, który dysponuje prawdopodobnie największym w Polsce prywatnym archiwum dotyczącym przepisów, które regulowały wynagrodzenie w górnictwie. W moim archiwum znajdziesz: układy zbiorowe pracy, rozporządzenia rady ministrów; uchwały, które regulowały wynagrodzenie w górnictwie; wiele orzeczeń sądów powszechnych; roczniki statystyczne dla górnictwa od 1960 roku i wiele innych materiałów, które każdego dnia wykorzystuję w swojej pracy, przeliczając emerytury moich Klientów.

Przeliczenie emerytury górniczej z nową kwotą bazową

Jak mogłeś zauważyć – w żadnym miejscu na stornie internetowej nie pojawiły się bramki płatności lub propozycje zapłaty za usługę. Rozmowa dla osób zainteresowanych przeliczeniem emerytury górniczej jest zawsze bezpłatna. Dopiero przyjęcie sprawy w prowadzenie podlega niewielkiej opłacie, do czasu uzyskania pewności możliwości przeliczenia świadczenia.  Następnie – gdy mamy pewność, że Twoje świadczenie emerytalne można przeliczyć ustalamy wynagrodzenie indywidualne od skutecznie przeliczonego świadczenia oraz płatne dopiero wówczas, gdy otrzymasz wyższą wypłatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeliczyłem wiele emerytur górniczych – zdarzało się, że emerytura wzrastała o 50% tego co otrzymywał górnik przed przeliczeniem. Referencje moich Klientów – górników możesz zobaczyć w moim sekretariacie.

Zapraszam Cię do spotkania oraz rozmowy na temat Twojej emerytury górniczej. Podejmij kontakt, być może będziemy mogli współpracować.