Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Przeliczenie emerytury – artykuł 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Wpis utracił na aktualności, w związku z uchyleniem przez ustawodawcę przepisu art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od 01.01.2022 r.

Przeliczenie emerytury górniczej na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostało umożliwione w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca wprowadził przepis umożliwiający jednorazowe przeliczenie emerytury od nowej kwoty bazowej dla osób, które są w stanie wykazać wskaźnik wysokości podstawy wymiaru powyżej 250%. Artykuł 110a jest drugim, obok art. 110 ustawy emerytalnej sposobem na przeliczenie świadczenia emerytalnego dla górników.

Przeliczenie emerytury górniczej z art. 110a

Przeliczenie świadczenia emerytalnego na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest możliwe w przypadku świadczeniobiorców górniczych, którzy są w stanie wykazać wskaźnik wysokości podstawy wymiaru z uwzględnieniem składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzonej w całości lub części po przyznaniu świadczenia, w wysokości wyższej niż 250%.

Oznacza to, że emerytowany górnik w celu przeliczenia emerytury powinien być w stanie wykazać nową podstawę wymiaru świadczenia z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku albo z 20 lat wybranych z pełnego okresu zatrudnienia, wykazać wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (WWPW) wyższy niż 250,00%. Pełna treść przepisu została udostępniona poniżej:

art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
1. Wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%.
2. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 może nastąpić tylko raz.

Ważne! Zwróć uwagę, że art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest możliwy do zastosowała wyłącznie do emerytur. Jest to inna regulacja, niż zawarta w art. 110 ustawy emerytalnej, która dopuszcza przeliczanie rent oraz emerytur.

Ustalenie podstawy wymiaru do art. 110a

W celu ustalenia nowej podstawy wymiaru świadczenia celem przeliczenia emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS należy wykazać zarobki w jednym z dwóch wariantów:

Musisz pamiętać, że wykazując nową podstawę wymiaru co najmniej jeden z wykazanych lat musi spełniać warunek odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne w całości lub części po przyznawaniu świadczenia. 

Przykład! Jeżeli pozostawałeś w zatrudnieniu do dnia 28.10.2018 r., natomiast świadczenie emerytalne zostało przyznane od dnia 01.10.2018 r., oznacza to, że odprowadziłeś w części po przyznaniu świadczenia składkę na ubezpieczenie społeczne. Tym samym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury w roku 2019 r. będziesz mógł wykorzystać korzystny finansowo ostatni rok aktywności zawodowej przed przejściem na emeryturę.

Zwróć uwagę, że jeżeli bezpośrednio po nabyciu prawa do emerytury górniczej nie pracowałeś, a następnie podjąłeś się zatrudnienia po kilku latach przerwy, Twoja podstawa wymiaru świadczenia będzie musiała obejmować rok, w którym na nowo podjąłeś stosunek zatrudnienia. Zważywszy na fakt, że do osiągniecia wieku powszechnego dorabianie do emerytury wiąże się z ograniczeniami powodującymi ograniczenie świadczenia lub jego zawieszenie, może okazać się, że ustalenie wskaźnika wyższego niż 250% będzie wymagało odtworzenia wynagrodzenia przed rokiem 1980 – w przypadku braku dokumentacji płacowej lub dorobienia określonej kwoty, celem ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru. W tym celu istotne jest posiadanie wiedzy, jaką kwotę musisz dorobić, celem umożliwienia przeliczenia emerytury.

Odwołanie przeliczenie emerytury art. 110a

W przypadku trudności w przeliczeniu emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS możesz skorzystać z mojej pomocy celem ustalenia ile konkretnie musisz dorobić, celem ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru powyżej 250%. Możesz również podjąć kontakt z Sekretariatem lub zakupić telefoniczną konsultację prawną, w której omówimy szczegółowo Twoją sytuacje oraz odpowiem na stawiane przez Ciebie pytania.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.