Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Przeliczenie emerytury – artykuł 110 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Wpis utracił na aktualności, w związku z uchyleniem przez ustawodawcę przepisu art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od 01.01.2022 r.

Dla wielu emerytów, przeliczenie świadczenia emerytalnego stanowi ważny element zarządzania własnymi finansami po przejściu na emeryturę. Jest to proces, który pozwala na dostosowanie wysokości emerytury do zmieniających się warunków życiowych oraz ekonomicznych. Szczególnie istotne jest to dla osób, które przeszły na emeryturę górniczą, gdzie specyfika pracy i wynikające z niej uprawnienia mogą wpłynąć na kalkulację świadczenia. Przeważające znaczenie w tym procesie ma art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który reguluje zasady ponownego obliczania wysokości emerytur i rent. Zrozumienie tego artykułu jest kluczowe dla emerytów, którzy chcą zaktualizować wysokość swojego świadczenia w oparciu o nowa, wyższą kwotę bazową. W tym artykule przyjrzymy się, jak art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wpływa na przeliczanie emerytur i jakie korzyści może przynieść jego zrozumienie oraz prawidłowe zastosowanie.

Jak działa przeliczenie emerytury według art. 110?

Art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi fundament dla procesu przeliczenia emerytur górniczych. Jego istota sprowadza się do umożliwienia emerytom i rencistom ponownego ustalenia wysokości ich świadczeń, co jest szczególnie ważne w kontekście zmieniających się warunków ekonomicznych i życiowych. Skutkiem przeliczenia świadczenia emerytalnego jest przyjęcie nowej, wyższej kwoty bazowej do pełnego świadczenia. Pełna treść przepisu została udostępniona poniżej:

art. 110 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Wysokość emerytury lub renty oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.
2. Warunek posiadania wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru nie jest wymagany od emeryta lub rencisty, który od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie świadczenia, w myśl ust. 1, nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury lub renty lub okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co najmniej 130%.
3. Okres ostatnich 20 lat kalendarzowych, o których mowa w art. 15 ust. 1, obejmuje okres przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z uwzględnieniem art. 176.

Podstawowe zasady przeliczania

Przeliczanie emerytur na podstawie art. 110 rozpoczyna się od złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia (wniosek ERPO). Kluczowym warunkiem jest, aby wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia (czyli dochód, od którego naliczana była składka emerytalna z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych lub 20 lat kalendarzowych wybranych z pełnego okresu zatrudnienia) był wyższy niż ten, który został ustalony do pierwotnego (lub każdego następnego) obliczenia emerytury. W praktyce oznacza to, że jeśli po przyznaniu emerytury dochody emeryta wzrosły – na przykład z tytułu kontynuowania pracy zawodowej – może on ubiegać się o przeliczenie świadczenia emerytalnego dla górników poprzez przyjęcie nowej kwoty bazowej.

Przeliczenie świadczenia, w sytuacji, gdy świadczeniobiorca pobiera emeryturę

Art. 110 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy sytuacji, gdy świadczeniobiorca już pobiera emeryturę. Aby skorzystać z normy prawnej przewidzianej w wyżej wymienionym artykule należy wykazać do podstawy wymiaru świadczenia składkę na ubezpieczenie społeczne odprowadzoną w całości lub części po przyznaniu świadczenia emerytalnego, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru musi być wyższy od poprzednio obliczonego.

Oznacza to, że w nowo wybranej przez emeryta podstawie wymiaru świadczenia, składającej się z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających rok złożenia wniosku albo z 20 lat wybranych z pełnego okresu zatrudnienia, przynajmniej jeden rok musi być przepracowany po przyznaniu emerytury.

Ważne! Sposób obliczenia podstawy wymiaru emerytury górniczej został przedstawiony w artykule pod tytułem: z czego składa się emerytura górnicza

Przykład! Jeżeli pozostawałeś w zatrudnieniu do dnia 28.10.2018 r., natomiast świadczenie emerytalne zostało przyznane od dnia 01.10.2018 r., oznacza to, że odprowadziłeś w części po przyznaniu świadczenia składkę na ubezpieczenie społeczne. Tym samym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury w roku 2019 r. będziesz mógł wykorzystać korzystny finansowo ostatni rok aktywności zawodowej przed przejściem na emeryturę.

W takim przypadku, gdy zgodnie z doświadczeniem zawodowym, Twoje wynagrodzenie było wysokie lub najwyższe w okresie bezpośrednio przed przejściem na emeryturę, taki zabieg może pozwolić ustalić wysoki wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, albowiem do podstawy wymiaru wliczy się wynagrodzenie pobierane w przemyśle węglowym lub wydobywczym. Na podstawie powyższego przykładu – za 2018 rok. 

Przeliczenie emerytury, gdy ta nie została jeszcze przez niego pobrana (emerytura zawieszona)

Przeliczenie emerytury, która nie była pobierana i pozostawała w zawieszeniu, reguluje art. 110 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ten przepis ma kluczowe znaczenie dla osób, które z różnych powodów zdecydowały się na zawieszenie wypłaty swojej emerytury.

Zgodnie z art. 110 ust. 2, osoby, które nie pobierały swojej emerytury, mają prawo do jej przeliczenia od nowej kwoty bazowej. W celu dokonania takiego przeliczenia niezbędne jest wykazanie w podstawie wymiaru świadczenia, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (zarobków) przypadających w całości lub części po przyznaniu emerytury.

W tym przypadku jednak, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie musi być wyższy od poprzednio obliczonego, a powinien przekroczyć próg 130%. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia ma realny wpływ na wysokość emerytury, dlatego nie należy go nieświadomie zaniżać lub składać dowolnych wniosków nie mając świadomości o konsekwencjach ustalenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru (WWPW) na przyszłość.

Ważne! W przypadku samodzielnej reprezentacji przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz składania wniosków osobiście, należy przeanalizować w jakim okresie złożyć wniosek oraz z jakich lat ustalić podstawę wymiaru świadczenia, aby zaplanować możliwość przeliczania emerytury w przyszłości (art. 110 zezwala na wielokrotne przeliczenie emerytury górniczej).

Pomoc w przeliczeniu emerytury z art. 110

W przypadku potrzeby w skorzystaniu z pomocy w przeliczeniu świadczenia emerytalnego na podstawie art. 110 ustawy emerytalnej zapoznaj się w pierwszej kolejności ze wszystkimi artykułami udostępnionymi w serwisie. Następnie możesz rozważyć podjęcie kontaktu z Sekretariatem lub zakup telefonicznej konsultacji prawnej.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.