Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Przeliczenie części socjalnej emerytury po 30 miesiącach pracy

Przeliczenie emerytury górniczej po 30 miesiącach dalszej aktywności zawodowej od momentu przyznania świadczenia emerytalnego stanowi formalnie ustalenie drugiego w kolejności świadczenia – emerytury górniczej ze względu na wiek ze zwaloryzowaną kwotą bazową do części socjalnej tego świadczenia.

Ważne! Z doświadczenia wskazać należy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o odmowie prawa do przeliczenia części socjalnej (ustalenia emerytury górniczej ze względu na wiek) bez względu czy spełniasz warunki do jego ustalenia, czy też nie. Na dzień sporządzenia artykułu przeliczenie części socjalnej świadczenia wymaga wniesienia odwołania od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Warunki do przeliczenia części socjalnej emerytury górniczej

Warunkiem do przeliczenia części socjalnej emerytury górniczej jest w pierwszej kolejności nabycie prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek. Oznacza to, że świadczeniobiorca chcący przeliczyć część socjalną emerytury górniczej musi nabyć prawo do tego świadczenia przed osiągnięciem 50 roku życia.  W dalszej kolejności świadczeniobiorca, który nabył prawo do emerytury górniczej bez względu na wiek powinien identyfikować się okresem pracy górniczej w rozumieniu aktualnych przepisów w wymiarze co najmniej 25 lat. W celu przeliczenia części socjalnej należy również wykazać się opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu pierwszej emerytury. Ostatnim warunkiem jest posiadanie przez świadczeniobiorcę wieku co najmniej 50 lat w dniu złożenia wniosku o emeryturę górniczą ze względu na wiek.

Ważne! Zwróć uwagę, że przeliczenie części socjalnej emerytury formalnie stanowi złożenie wniosku o przyznania prawa do drugiego w kolejności świadczenia dla górników - emerytury górniczej ze względu na wiek i stanowi ustalenie prawa do tego świadczenia ze zwaloryzowaną kwotą bazową do części socjalnej.

Dodatkowe informacje do przeliczenia części socjalnej

Zwrócić należy szczególną uwagę co do faktu, że okres pracy górniczej ustalony do emerytury górniczej bez względu na wiek nie musi być tym samym okresem pracy górniczej w rozumieniu aktualnych przepisów, który ustalony zostanie do emerytury górniczej ze względu na wiek. W szczególności okres przebywania na urlopie górniczym może nie wliczyć się po raz drugi do okresów pracy górniczej drugiego w kolejności świadczenia emerytalnego dla górników. Podoba sytuacja zachodzi do zaliczenia okresów niezdolności do pracy, które nie wliczają się do okresów pracy górniczej do emerytury przyznawanej ze względu na wiek.

Z drugiej strony do emerytury górniczej ze względu na wiek, co do prawa można zastosować przeliczniki, wynikające z wymiaru półtorakrotnego (przelicznik 1,8) – dlatego też ewentualne odliczenie niektórych okresów, które zostały zaliczone do pracy górniczej do emerytury górniczej bez względu na wiek można uzupełnić wymiarem półtorakrotnym.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://emeryturagornicza.pl/
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.