Kontakt

Dziękuję za zainteresowanie nawiązaniem kontaktu oraz obdarzenie zaufaniem. Skorzystaj z poniższego formularza, aby uzyskać odpowiedzi na stawiane przez Ciebie pytania. Na nadesłaną korespondencję odpowiadamy w sposób niezwłoczny, zgodnie z kolejnością wpływu.

Poprzez kontakt z Sekretariatem możesz również umówić ze mną spotkanie lub skorzystać z telefonicznej konsultacji prawnej. Prowadzimy jednocześnie kilkaset spraw przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dlatego prosimy o sprawny kontakt oraz wyrozumiałość.

    Imię i nazwisko:
    E-mail:
    Wiadomość: