Pozostańmy w kontakcie!
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
E-mail: biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Back

Gdzie szukać dokumentacji archiwalnej?

Poszukiwanie dokumentacji archiwalnej z okresów zatrudnienia w kopalniach oraz przedsiębiorstwach robót górniczych lub innych zakładów wykonujących prace na rzecz podmiotów wydobywczych może okazać się niezbędne dla nabycia prawa do emerytury górniczej lub przeliczenia świadczenia emerytalnego. W tym artykule omówimy możliwe miejsca poszukiwania dokumentacji płacowej i osobowej do emerytury górniczej. Warto jednak zapoznać się również z artykułami dlaczego dokumentacja archiwalna została zniszczona oraz w jaki sposób przygotować się do poszukiwania takiej dokumentacji.

Gdzie szukać dokumentacji do emerytury górniczej

W pierwszej kolejności powinieneś przygotować listę zakładów prazy oraz okresów zatrudnienia, zgodnie z artykułem jak szukać dokumentacji archiwalnej celem sprawnego przejścia przez proces poszukiwania dokumentów.

Pozyskanie dokumentacji do emerytury górniczej od pracodawcy, który nadal prowadzi działalność

Twoim zadaniem jest przygotowanie formalnego wniosku o wydanie niezbędnych dokumentów do emerytury od pracodawcy, który w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. Należy zauważyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga różnych dokumentów w zależności od rodzaju emerytury, o którą się ubiegasz. W przypadku emerytury górniczej konieczne do pozyskania dokumenty zostały opisane w artykule zatytułowanym “Jakie dokumenty potrzebne do emerytury górniczej?

Warto podkreślić, że to Ty przechodzisz na emeryturę, a zatem w Twoim interesie jest uzyskanie niezbędnych dokumentów od pracodawcy, następcy prawnego lub archiwum. Jak już wspomniano, w Polsce istnieje kilka rodzajów emerytur, i tylko Ty wiesz, o jakie świadczenie emerytalne będziesz ubiegał się przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Poprawne przygotowanie wniosku do pracodawcy ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie Twojej sprawy.

W trakcie redagowania wniosku, wypełnij swoje dane personalne, adres korespondencyjny, miejsce i datę sporządzenia wniosku, oraz nadaj mu tytuł, np. wniosek o wydanie dokumentów do emerytury”. W treści wniosku, zaznacz, że działasz w własnym imieniu i wnioskujesz o dostarczenie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o emeryturę. Precyzyjnie określ, jakie dokumenty zakład pracy powinien Ci udostępnić.

Podaj nazwę zakładu pracy, w którym byłeś zatrudniony, swoje stanowisko lub charakter pracy (pracownik fizyczny, umysłowy) oraz okres zatrudnienia. Uzupełnij wniosek o wszelkie dodatkowe informacje, które mogą pomóc pracodawcy zlokalizować Twoje akta pracownicze. Wniosek powinien być podpisany i dostarczony osobiście do przedsiębiorstwa lub wysłany listem poleconym.

Pozyskanie dokumentacji do emerytury górniczej od pracodawcy, który zakończył prowadzenie działalności

W przypadku, gdy zakład pracy, w którym pozostawałeś w zatrudnieniu nie istnieje, należy rozpocząć poszukiwania informacji o przechowawcy akt lub archiwum, w którym składowane są akta, za pomocą:

 1. Internet – wyszukaj jak najwięcej informacji o Twoim pracodawcy w Internecie wpisując jego nazwę w wyszukiwarkę internetową;
 2. Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy – skorzystaj z narzędzia przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za pomocą wyszukiwarki możesz odnaleźć część przechowawców akt ze zbiorów opracowanych przez ZUS – baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy;
 3. Ewidencja miejsc przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej – wyszukiwarka miejsc składowania dokumentacji płacowej i osobowej przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie – baza miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców;
 4. Urząd miasta (archiwum zakładowe) – podjęcie kontaktu oraz uzyskanie informacji z urzędu miasta (archiwum zakładowego) odpowiedniego dla ostatniej znanej siedziby przedsiębiorstwa;
 5. Krajowy Rejestr Sądowy – ustalenie informacji o likwidatorze przedsiębiorstwa w przypadku spółek, od organu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru przedsiębiorców – sądu rejonowego wydziału gospodarczego krajowego rejestru sądowego odpowiedniego dla ostatniej siedziby zakładu pracy;
 6. Specjalisty prawa zabezpieczenia społecznego – możesz zlecić poszukiwanie oraz pozyskanie dokumentacji z jednego lub wszystkich zakładów pracy. Wszystkie informacje uzyskasz poprzez kontakt z Sekretariatem.

Pomoc specjalisty w pozyskaniu kompletu dokumentów do emerytury górniczej

W przypadku trudności w ustaleniu miejsca przechowywania dokumentów możesz zwrócić się do mnie z zapytaniem o możliwość ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji z okresu zatrudnienia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ewentualnej decyzji odmownej ZUS oraz konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego. Pierwszy kontakt z jest bezpłatny oraz należy skierować go do Sekretariatu.

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

  Denis Szczodry
  Denis Szczodry
  https://emeryturagornicza.pl/
  Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiającym prawa do emerytur górniczych.