Zbiorowy Układ Pracy dla górnictwa z 1957 r.

układ zbiorowy pracy dla górnictwa z 1957 roku

Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w zakładach pracy Ministerstwa Górnictwa i Energetyki obowiązujący od dnia 1 kwietnia 1957 r. stanowi jeden z ważniejszych zbiorów zdeponowanych w moim prywatnym archiwum.

Dokumentacja ta wraz z załącznikami pozwala analizować sprawy górników oraz skutecznie przeliczać świadczenia emerytalne, poprzez odtwarzanie wynagrodzeń świadczeniobiorców. Jest to przydatne w szczególności, kiedy “dokumentacja została zniszczona”.

UZP z 1957 r. dla pracowników zakładów górniczych

Dokument z 1957 roku stanowi podstawowy akt prawny za pomocą którego możemy wykazać wynagrodzenie oraz czas pracy, jakie obowiązywały od roku 1957 do 1974. Jest to niezwykle ważne w sytuacjach, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję odmowną. Wówczas między innymi na podstawie tego dokumentu możemy podjąć próbę odtworzenia zarobków oraz przeliczenia emerytury górniczej.

Z czego składa się Układ Zbiorowy Pracy dla górnictwa z 1957 roku?

Zbiorowy Układ Pracy z 1957 r. składa się z 14 rozdziałów o tytułach:

 • ZASIĘG I ZADANIA UKŁADU
 • PRZYJMOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW
 • CZAS PRACY
 • PŁACE
 • NARZĘDZIA, MATERIAŁY, UBRANIA OCHRONNE I ROBOCZE
 • HIGIENA PRACY
 • URLOPY WYPOCZYNKOWE
 • URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE
 • SPRAWY SOCJALNO–BYTOWE
 • REGULAMIN PRACY
 • ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 • UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW APARATU ZWIĄZKOWEGO
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zbiór Przepisów Płacowych do Układu Zbiorowego Pracy dla górnictwa z 1957 r.

Oprócz Zakładowego Układu Pracy dla pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w zakładach pracy Min. Górnictwa i Energetyki wydany został również Zbiór Przepisów Płacowych. Zbiór przepisów stanowi załącznik nr 1 do ZUP z 1957 r.

To właśnie zbiór przepisów płacowych jako dokument składający się z 212 stron szczegółowo opisuje zasady wypłacania wynagrodzenia w górnictwie. UZP z 1957 r. wraz ze Zbiorem Przepisów Płacowych wyjaśnia w jakiej wysokości, komu oraz w jakim czasie wypłacane były świadczenia dodatkowe, czyli dodatek:

 1. szkodliwy;
 2. niebezpieczny;
 3. za pracę w niedziele;
 4. za pracę w godzinach nadliczbowych;
 5. specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika, wynagrodzenie w formie deputatu węglowego i inne.

Moje doświadczenie – Układ Zbiorowy Pracy dla górnictwa z 1957 r.

Pozyskanie pełnej dokumentacji, która regulowała stosunek zatrudnienia w górnictwie na przestrzeni lat zajęło mi wiele lat. Tym samym, spędziłem setki godzin w archiwach, siedzibach związków zawodowych oraz przeprowadziłem setki rozmów w celu ustalenia szczegółowej i pewnej dokumentacji.

Dokumentację tę wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Jeżeli jesteś osobą, która otrzymała decyzję odmową z ZUS lub jesteś zainteresowany odtworzeniem swoich zarobków w ówczesnych latachskontaktuj się ze mną, rozmowa jest zawsze bezpłatna. Podsumowując, chcesz, abym przeanalizował Twoją sprawę?  Zakup poradę prawną lub telefoniczną konsultację.

Jeżeli jesteś radcą prawnym lub adwokatem i poszukujesz dokumentacji lub informacji, aby przeliczyć świadczenie swojemu klientowi albo nie jesteś pewien, jakie obowiązywały przepisy w konkretnym czasie – podejmij kontakt poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń do mnie.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły