Renta rodzinna po mężu górniku

renta rodzinna po mężu górniku

Renta rodzinna przysługuje wdowie oraz wdowcowi w przypadku spełnienia warunków do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do tego rodzaju świadczenia. W aktualnym stanie prawnym należy zatem w chwili śmierci małżonka osiągnąć co najmniej 50 lat lub być niezdolnym do pracy albo wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Renta rodzinna dla wdowy po ukończeniu 50 lat

Co do zasady renta rodzinna należy się wdowie po ukończeniu 50 roku życia. Warunek ten jednak może zostać spełniony w ciągu 5 lat od śmierci małżonka lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej. Wdowa nabywa również prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu w przypadku, gdy nie spełnia warunku wieku ale stała się niezdolna do pracy po śmierci męża. Wówczas niezdolność do pracy musi powstać w ciągu 5 lat od daty śmierci małżonka lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej.

Rozwód a prawo do renty rodzinnej

Małżonka rozwiedziona może nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym, jeżeli oprócz wymaganego wieku lub posiadania statusu osoby niezdolnej do pracy albo wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej, posiadała w dniu śmierci zmarłego ustalone wyrokiem sądu albo ugodą prawo do alimentów z jego strony.

Brak spełnienia warunków do renty rodzinnej

Jeżeli nie spełnisz warunków do ustalenia świadczenia rentowego po zmarłym mężu oraz nie posiadasz niezbędnych źródeł utrzymania, organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przyznać Ci okresową rentę rodzinną przez okres jednego roku od chwili śmierci męża. W przypadku, gdy weźmiesz udział w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej okresowa renta rodzinna może zostać przyznana na okres nie dłuższy niż dwa lata od chwili śmierci małżonka.

Pomoc w sprawie renty rodzinnej

Jeżeli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy dotyczącej renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możesz podjąć kontakt z moim Sekretariatem w celu omówienia Twojej sytuacji oraz uzgodnienia warunków współpracy.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły