Renta rodzinna dla rodziców

Nie tylko wdowa albo wdowiec mogą nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym. Renta rodzina przysługuje również rodzicom, jeżeli zmarły emeryt lub rencista  bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Ponadto rodzice muszą spełnić warunki odpowiednio dla wdowy i wdowca.

Rodzicem w rozumieniu ustawy będą: rodzice naturalni, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Prawa do renty rodzinnej nie nabywają osoby tworzące rodzinę zastępczą dla dziecka obcego, które przyjęli na wychowanie i utrzymanie

Przyczynianie się do utrzymania rodziców

Pojęcie przyczynienia się do utrzymania rodziców nie zostało określone w sposób ustawowy. Oznacza to, że w każdym przypadku należy rozważyć możliwość wystąpienia takiej sytuacji w sposób indywidualny. Sytuacja przyczyniania się do utrzymania rodziców może wystąpić w sytuacji, gdy: emeryt lub rencista w dłuższym czasie lub bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do utrzymania rodziców.

Utrzymanie takie powinno polegać na rzeczowym lub finansowym udziale przez zmarłego emeryta lub rencistę – dziecko rodziców, którego sami sobie nie mogą zapewnić.

Przykład: zmarły emeryt lub rencista ponosił koszty wyżywienia, utrzymania mieszkania, zakupu ubrań, innych dodatkowych opłat lub opieki medycznej na rzecz swoich rodziców.

Alimenty na rodziców a przyczynienie się do ich utrzymania

Alimenty orzeczone wyrokiem sądu albo zawartą ugodą, na skutek których emeryt lub rencista został zobowiązany do łożenia na swoich rodziców, spełniają warunek przyczynienia się do ich utrzymania.

Ustalenie prawa do renty rodzinnej dla rodziców

W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy w ustaleniu prawa do renty rodzinnej dla rodzica po zmarłym emerycie lub renciście możesz podjąć kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu przeanalizowania Twojej sytuacji oraz rozwiązania problemu prawnego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły