Renta rodzinna dla kilku osób

Renta rodzinna dla kilku osób to jedno świadczenie ustalone w wysokości w zależności od faktycznej ilości osób, które są uprawnione do pobierania tego świadczenia z ZUS. Ustalona decyzją organu rentowego renta rodzinna będzie podlegała podziałowi na równe części między uprawnionych.

Oznacza to, że każdy z uprawnionych będzie pobierał rentę rodzinną po zmarłym, wypłacaną na wskazany przez niego lub opiekuna prawnego rachunek bankowy.

Przykład: jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby i będące one miały przyznane świadczenie w wysokości 95% emerytury, która przysługiwałaby zmarłemu, oznacza to, że wartość tego świadczenia zostanie równo podzielona między wszystkich trzech uprawnionych.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły