Przeliczenie emerytury bez dokumentacji archiwalnej

Większość moich Klientów na początku swojej drogi rozpoczynając próby przeliczenia świadczenia emerytalnego bez wcześniej przygotowanej dokumentacji archiwalnej. Osoby te będąc przekonanymi, że ZUS posiada wszystkie informacje otrzymało decyzje odmowną o przeliczeniu świadczenia. Przeliczenie na podstawie ustaleń faktycznych byłoby możliwe, gdyby tylko odpowiednio się do tego przygotować. Poniżej opisuję jak dokonać przeliczenia świadczenia emerytalnego, kiedy dokumentacja archiwalna została zniszczona. Poniższe informacje będą przydatne również wtedy, gdy brak jest dokumentacji płacowej a ZUS informuje, że musicie przedłożyć dodatkowe dowody.

Przed szczegółowym opisaniem problematyki zagadnienia przeliczenia świadczenia emerytalnego dopowiem, abyś przeczytał pozostałe artykuły umieszczone na EmeryturaGornicza.pl lub skontaktuj się ze mną, aby wyjaśnić Twoje wątpliwości. Skuteczne przeliczenie świadczenia wymaga bardzo dużej i wszechstronnej wiedzy w zakresie obowiązywania oraz stosowania przepisów płacowych. Niezbędne będzie również posiadane wiedzy dotyczącej przepisów emerytalnych na przestrzeni wielu dziesiątek lat.

Brak dokumentacji archiwalnej a przeliczenie emerytury górniczej

Wcale to nie jest tak, że żadna dokumentacja nie została zachowana do dnia dzisiejszego. Czym później przechodziłeś na emeryturę tym więcej informacji dotyczącej Twojego zatrudnienia będzie w posiadaniu ZUS. Jeżeli rozpocząłeś pobieranie świadczenia dość dawno temu, na przykład w 1985 roku – oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem ZUS nie będzie posiadał wielu informacji na Twój temat. Dzieje się tak dlatego, że czym wcześniej przechodziłeś na emeryturę tym mniej informacji ZUS potrzebował, aby takie świadczenie wyliczyć. Zauważ, że dawniej ZUS wyliczał świadczenie nawet z 12 kolejnych miesięcy zatrudnienia. Dziś jest to 10 kolejnych wybranych z ostatnich 20 lat lub 20 lat z pełnego okresu zatrudnienia.

A więc zacznijmy od tego, że należy ustalić kto posiada Twoją dokumentację archiwalną oraz w jakim zakresie i jak szukać Twojej dokumentacji archiwalnej.

Przeliczenie emerytury ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest związany przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz co bardziej istotne w tym przypadku Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe, a tam § 21, który stanowi:

1. Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.
2. W przypadku osób pozbawionych wolności lub tymczasowo aresztowanych środkiem dowodowym potwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust. 1, za okres pracy wykonywanej w czasie pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, jest zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu śledczego.
Z doświadczenia powiem, że bardzo rzadko zdarza się, aby ZUS przyjął jako wiarygodny inny dokument, niż wymienione:
  • świadectwo pracy;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, tzw. RP-7;
  • legitymacja ubezpieczeniowa;
  • archiwalne paski z wynagrodzenia.

Jeżeli ZUS wydaje decyzję odmowną, a jesteśmy przekonani, że spełniamy warunki do przeliczenia świadczenia emerytalnego na przykład: warunki do przeliczenia emerytury górniczej zgodnie z art. 110 lub art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z FUS możemy podjąć działania, aby zaskarżyć wydaną decyzję i żądać przeliczenia świadczenia przez sądem.

Odwołanie do sądu przeliczenie emerytury górniczej

Jak już wspomniałem, ZUS jest związany ustawą emerytalną oraz rozporządzeniem w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Żaden sąd, który będzie rozpatrywał Twoją sprawę nie jest związany przepisami rozporządzenia, które wiążąc organ emerytalno – rentowy. Skład orzekający sądu dysponuje prawem swobodnej oceny dowodów, dlatego mimo decyzji odmownej wydanej przez ZUS możesz spokojnie dochodzić swoich praw. Dowody, które między innymi możesz wykorzystać przed sądem:

  • dokumentację poboczną, która nie została zniszczona;
  • złożyć własne obliczenia, które zostaną uwzględnione przez sąd (np: obliczenia wskazujące na wysokość pobieranego wynagrodzenia podstawie przepisów, które przytaczam);
  • wnieść o powołanie dowodu z opinii biegłego;
  • powołać świadków;

– i inne, które będą adekwatne do Twojej sytuacji życiowej.

Jak przeliczyć emeryturę górniczą

W celu przeliczenia emerytury górniczej zapoznaj się z artykułami umieszczonymi na stronie internetowej, przeczytaj je bardzo dokładnie. Następnie przygotuj obszerną dokumentację, zweryfikuj czy masz prawo do przeliczenia świadczenia. Jeżeli jesteś przekonany, że racje są po Twojej stronie złóż wniosek o przeliczenie świadczenia dołączając zebrany materiał dowodowy. W przypadku decyzji pozytywnej Twoje świadczenie zostanie przeliczone, inaczej będziesz miał prawo złożyć odwołanie do sądu.

Nie jesteś przekonany czy masz prawo przeliczyć emeryturę lub nie wiesz jak zebrać materiał dowodowy pod kątem Twojej sytuacji? Możesz skontaktować się ze mną – porozmawiać na temat Twojej emerytury górniczej. Zobacz, gdzie pracuję i w których godzinach. Możesz również zadzwonić lub napisać wiadomość. Zawsze zalecam, abyś porozmawiał ze znajomymi górnikami, bardzo prawdopodobne, że mogłem komuś z Twoich znajomych doradzać w sprawie emerytury. Do zobaczenia!

Przeliczenie emerytury bez dokumentacji archiwalnej
5 (100%) 4 vote[s]

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły