Przeliczenie emerytury – art. 110a

Przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi jedną z najczęstszych, zaraz obok art. 110 sposobów na podwyższenie świadczenia.

W artykule komentuję przepis oraz wyjaśniam w jaki sposób przeliczyć emeryturę górniczą z art. 110a. Bardzo ważne, abyś przeczytał również pozostałe artykuły. Przeliczenie świadczenia emerytalnego wymaga wszechstronnej wiedzy. Bardzo często przeliczam emerytury osobom, które mają po 70, 80 lat. Wówczas niezbędne jest odtworzenie pobieranych zarobków w przeszłości. Nie mniej, na zachętę powiem że bardzo często – po skutecznym przeliczeniu świadczenia – emerytura wzrasta o ponad 2500,00 złotych netto miesięcznie więcej do emerytury.

Uwagi niezbędne dla skutecznego przeliczenia emerytury z art. 110a:

  1. nie bierz decyzji odmownej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako decyzji ostatecznej. Większość moich Klientów, zanim do mnie przyszła otrzymała co najmniej raz decyzję odmowną. Przeliczenie świadczenia emerytalnego to proces dość skomplikowany, gdyż wymaga udowodnienia wielu lat zarobków na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście, najczęściej górnicy pracujący na dole otrzymywali znacznie wyższe zarobki, aniżeli wymagane do przeliczenia świadczenia. Nie mniej należy to dzisiaj udokumentować.
  2. nie przeliczaj emerytury pochopnie, w pośpiechu. Część z moich Klientów, kiedy działała samodzielnie składała wnioski w styczniu albo lutym, co działało nich niekorzyść. Oczywiście, emerytura została przeliczona, ale gdyby poczekać do marca – wypłacanych środków miesięcznie byłoby jeszcze więcej. Pamiętaj też, że bardzo często emerytury górnicze można przeliczyć wiele razy. Nieodpowiednie czy nieprzemyślane składanie wniosków powoduje, że ograniczymy tę możliwość do jednego lub dwóch przeliczeń zamiast spokoju i zabezpieczenia interesu prawnego na wiele lat.

Przeliczenie emerytury górniczej art. 110a

Przeliczenie świadczenia emerytalnego z art. 110a Ustawy o emeryturach i rentach polega na wykazaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru z 10 kolejnych lat wybranych z ostatnich 20 lat przed rokiem złożenia wniosku albo 20 lat z pełnego okresu zatrudnienia powyżej 250%. Zastrzeżeniem jest, że do przeliczenia świadczenia należy wykazać, że składka na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe została odprowadzona w całości lub części po przyznaniu świadczenia. Oznacza to, że jako górnik musiałeś nabyć wcześniej prawo do emerytury przyznane decyzją ZUS, a następnie dokonałeś rozwiązania stosunku pracy z kopalnią albo kontynuowałeś zatrudnienie po przejściu na emeryturę.

Przeliczenie emerytury górniczej 250%

Art. 110a
1. Wysokość emerytury oblicza się ponownie od podstawy wymiaru ustalonej w sposób określony w art. 15, z uwzględnieniem art. 110 ust. 3, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru przed zastosowaniem ograniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 5, jest wyższy niż 250%.

Oznacza to, że emeryturę górniczą przelicza się po wykazaniu 10 kolejny wybranych z ostatnich 20 lat przed rokiem złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia albo z 20 lat wybranych przez emeryta z pełnego okresu zatrudnienia. Wskazanie podstawy wymiary składki po przyznaniu świadczenia polega na tym, że do obliczeń (wykazania 10 albo 20 lat) należy przyjąć chociaż jeden rok, w którym odprowadziliśmy składkę po przyznaniu prawa do emerytury. Aby unaocznić problem posłużę się przykładami:

Przykład: Jan złożył wniosek o emeryturę górniczą w marcu 1991 roku. W kwietniu otrzymał decyzję ZUS, w której ten przyznał emeryturę od dnia nabycia uprawnień – czyli marzec 1991. Jan rozwiązał stosunek pracy w maju 1991 roku. Oznacza to, że Jan za rok 1991 odprowadził składkę w części po przyznaniu świadczenia (świadczenie z dniem nabycia prawa – czyli w marcu 1991, pracował do maja 1991).

Przykład: Jan nabył prawo do emerytury z 5 czerwca 2008 roku. Jan rozwiązał stosunek pracy również 5 czerwca. Następnie Jan był zatrudnił się w firmie ochroniarskiej na 5 miesięcy. Oznacza to, że Jan odprowadził składkę na ubezpieczenie po przyznaniu świadczenia, gdyż kontynuował zatrudnienie.

Pamiętaj! Łatwiej przyjąć do obliczeń tzn. otrzymać wyższy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru (WWPW), kiedy przedłożysz składkę po przyznaniu świadczenia po całym roku pracy. Wówczas wskaźnik ten będzie wyższy, aniżeli gdybyś przepracował zaledwie kilka miesięcy.

Art. 110a ustawy emerytalnej

Art. 110a
2. Ustalenie wysokości emerytury zgodnie z ust. 1 może nastąpić tylko raz.

Przeliczenie emerytury górniczej w oparciu o art. 110a może nastąpić wyłącznie jeden raz. Dlatego warto, aby zrobić to mądrze oraz w sposób przemyślany. Pamiętaj, że oprócz najważniejszego efektu- przeliczenia i podwyższenia emerytury, odpowiednim działaniem możesz zabezpieczyć sobie interes prawny na wiele lat do przodu. Zyskujesz tym samym możliwość przeliczania świadczenia o nową, wyższą kwotę bazową. Nie składaj tego wniosku bez zastanowienia albo skontaktuj się ze specjalistą z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego.

Jak przeliczyć emeryturę art. 110a?

Przede wszystkich zachęcam Cię abyś przeczytał pozostałe artykuły począwszy od tego, jak przeliczyć emeryturę górniczą. Pamiętaj, że zawsze pozostaje do Twojej dyspozycji- możesz napisać komentarz pod tym wpisem, na który odpowiem; możesz skontaktować się ze mną; możemy razem przeanalizować Twoją sprawę oraz przeliczyć świadczenie emerytalne zabezpieczając Twój interes prawny na lata do przodu.

Z doświadczenia powiem, że niezwykle ważna jest kooperacja obu artykułów zarówno art. 110, jak i omawiany art. 110a. W zależności od Twojej indywidualnej sprawy zawsze staramy się określić najlepszą strategię przeliczania świadczenia emerytalnego.

Jak moja pomoc wygląda w praktyce?

Jan przechodząc na emeryturę w 1991 roku miał określony wskaźnik wysokości podstawy wymiary wynoszący 333,80%. Jan składa wniosek do ZUS – otrzymuje decyzję odmowną, następnie Jan kontaktuje się ze specjalistą oraz ustalają faktycznie pobierane przez niego wynagrodzenie (pełnomocnik Jana wyjeżdża do archiwum, analizuje dokumentację, odtwarza jego wynagrodzenie w oparciu o Zbiorowy Układ Pracy z 1957 roku oraz Układ Zbiorowy Pracy z 1975 roku, dolicza deputat węglowy, uwzględnia specjalne wynagrodzenie z Karty Górnika oraz wiele innych dodatków). Następnie pełnomocnik Jana składa wniosek do ZUS w oparciu o art. 110a i zmniejsza mu wskaźnik do 250,10%. Jan jest uprawniony do przeliczenia emerytury górniczej – jego emerytura wzrasta. Następnie Jan każdego roku w marciu będzie mógł przeliczać emeryturę w oparciu o art. 110 – wskazując lata, które ustalił mu pełnomocnik. W innym przypadku ZUS przyjmie najbardziej korzystny dla Jana wskaźnik, który nie będzie miał wpływu na wysokość emerytury. Jan wskazując konkretnie wybranych przez pełnomocnik lat nie będzie mógł przeliczyć emerytury w przyszłości.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły