Kiedy przysługuje emerytura górnicza?

Kiedy przysługuje emerytura górnicza? Emerytura tego rodzaju przysługuje pracownikowi wykonującemu pracę górniczą lub równorzędną z pracą górniczą po spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie emerytalne może zostać przyznane po ukończeniu 55 roku życia, 50 roku życia lub bez względu na wiek. Aby dobrze zrozumieć, kiedy należy się emerytura górnicza zapoznaj się w pierwszej kolejności z wyjaśnieniem czym jest emerytura górnicza.

Emerytury górnicze po nowemu

Zasady przyznawania emerytur górniczych od 1 stycznia 2007 r. zostały określone w art. 50a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z tym przepisem na emeryturę może przejść osoba, która spełnia poniższe wymagania:

1. ukończyła 55 lat życia;
2. ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej;
3. nie przystąpiła do OFE albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Wcześniejsza emerytura górnicza w wieku obniżonym

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach, emerytura górnicza przysługuje również w obniżonym wieku 50 lat w sytuacji, gdy pracownik będący:

  • kobietą ma co co najmniej 20 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej;
  • mężczyzną ma co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Czym jest praca górnicza, a czym praca równorzędna z pracą górniczą wyjaśniam w pokreślonych odnośnikach.

Pamiętaj! Emerytura górnicza przyznana na podstawie art. 50a ust. 1 oraz emerytura górnicza przyznana na podstawie art. 50a ust. 2 to świadczenie tego samego rodzaju – emerytura górnicza ze względu na wiek.

Emerytura górnicza bez względu na wiek

Zgodnie z art. 50e ustawy emerytalnej prawo do górniczej emerytury przysługuje pracownikom bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat.

Do okresu 25 lat pracy zalicza się dodatkowo czas:

  1. niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne;
  2. czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c ust. 1 pkt 6) ustawy emerytalnej, to jest zatrudnionych w charakterze członków drużyn ratowniczych kopalń określonych w pkt 1 i 4, mechaników sprzętu ratowniczego tych drużyn oraz w charakterze ratowników zawodowych w stacjach ratownictwa górniczego, do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego
  3. bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Okres pracy górniczej a chorobowe

Zarówno w przypadku emerytury ustalanej na podstawie art. 50a (emerytura górnicza ze względu na wiek) oraz art. 50e (emerytura górnicza bez względu na wiek) górnik jest zobowiązany do odpracowania okresów niezdolności do pracy.

Wyjątkiem jest nabycie prawa do emerytury górniczej bez względu na wiek. Wówczas okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do okresów pracy górniczej.

Pomoc w ustaleniu prawa do emerytury górniczej

W przypadku, gdy potrzebujesz weryfikacji prawa do emerytury górniczej lub otrzymałeś decyzję odmawiającą prawa do świadczenia emerytalnego możesz skontaktować się ze mną przez podstronę kontakt.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły