Jak szukać dokumentacji archiwalnej?

szukanie dokumentacji archiwalnej emerytura górnicza

Jak szukać dokumentacji archiwalnej? Zapewne zadajesz sobie takie pytanie, kiedy jesteś przed lub w trakcie poszukiwania informacji o Twoich zarobkach. Być może jesteś już bogaty w większości – niestety – negatywne doświadczenia w zakresie poszukiwania i odtwarzania Twoich zarobków. Poniższy artykuł na pomóc Ci, podpowiedzieć w jaki sposób poszukiwać dokumentacji archiwalnej, aby skutecznie przeliczyć świadczenie emerytalne.

Pamiętaj również, że zajmuję się profesjonalnym odzyskiwaniem dokumentacji archiwalnej sprzed dziesiątek lat, odtwarzaniu pobieranego przez Ciebie wynagrodzeniu oraz skutecznie przeliczam świadczenia emerytalne, w szczególności górników. Zawsze możesz skontaktować się ze mną – doradzę lub poprowadzę Twoją sprawę w celu przeliczenia emerytury górniczej.

Jak udokumentować zarobki do emerytury?

Wynagrodzenie pobierane w zakładzie pracy możesz udowodnić na wiele sposobów. Metoda, którą wybierzesz będzie zależała od sytuacji, w której się znajdujesz oraz posiadanej dokumentacji. Zauważ, że pobierane wynagrodzenie możesz udowodnić przed Zakładem Ubezpieczeń Sądowych lub przed sądem powszechnym, który będzie rozstrzygał w Twojej sprawie po odwołaniu od decyzji ZUS.

Jak udokumentować zarobki przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych?

Zarobki przed ZUS możesz udowodnić w ograniczony sposób. Zakład przyjmie Twoje wynagrodzenie jeżeli wykażesz je na: zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu tzw. RP-7 lub legitymacji ubezpieczeniowej.

Jak udokumentować zarobki przed sądem po odwołaniu od decyzji ZUS?

Sąd, w przeciwieństwie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany ograniczeniami w zakresie dopuszczalności materiału dowodowego. Oznacza to, że sam decydujesz w jaki sposób udokumentujesz zarobki. Najczęściej można spotkać się ze sposobami: zeznania strony, zeznania świadków, przedłożenie własnych wyliczeń – tzw. odtworzenie wynagrodzenia, opinia biegłego, przedłożenie dokumentacji pobocznej – tj. dokumentacji osobowej; dokumentacji, która pozostała Ci w domowym archiwum oraz w każdy inny sposób.

Emerytura górnicza zarobki przed 1999 rokiem

We wpisie: dlaczego dokumentacja archiwalna została zniszczona wyjaśniam jak długo jest ona przechowywana. Wobec powyższego niezwykle ważne jest w procesie analizowania sprawy czy dana osoba ma prawo do przeliczenia świadczenia emerytalnego ustalić: gdzie szukać dokumentacji archiwalnej w mojej sprawie, a następnie, w jaki sposób jej szukać w tym podmiocie.

Jak szukać dokumentacji archiwalnej?

Dla skutecznego pozyskania dokumentacji archiwalnej staramy się przestrzegać poniższych zasad:

  1. staramy się za wszelką cenę samodzielnie uzyskać wgląd w swoją dokumentację archiwalną – nie powinna nas zadowalać odpowiedź: w pańskiej dokumentacji na pewno nie ma informacji o zarobkach albo pana dokumentacja została zniszczona lub niewiele dokumentów jest w Pana dokumentach więc nie ma sensu szukać.
  2. poszukujemy każdego dokumentu, który wskazuje na: ilość przepracowanych dniówek (w szczególności w przypadku pracowników fizycznych); wysokość pobieranego wynagrodzenia; kategorię zaszeregowania pracownika; informację o nieobecnościach w pracy (bumelki); stanowisko, na którym byliśmy zatrudnieni oraz okres zatrudnienia.
  3. poszukujemy dokumentacji pobocznej lub wewnętrznej: karty obiegowe, informacja o warunkach zatrudnienia, pisma  wewnętrzne dotyczące awansów, teczki osobowe tzw. obwoluty i inne dokumenty wewnętrzne.
  4. cenne dokumenty pobieramy w formie kopii za zgodność z oryginałem od podmiotu, który przechowuje nasza dokumentację.

Poprzez pozyskanie nawet częściowej dokumentacji jesteśmy w stanie odtworzyć pobierane wynagrodzenie w czasie zatrudnienia. Oznacza to, że w przypadku odtworzenia wynagrodzenia umożliwiającego na przeliczenie świadczenia, zgodnie z art. 110 lub art. 110a – nasza emerytura zostanie podwyższona.

ZUS a dokumentowanie okresów zatrudnienia i wynagrodzenia

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły