Deputat węglowy a emerytura górnicza

deputat węglowy

Deputat węglowy w górnictwie stanowi część wynagrodzenia pobieranego przez pracowników zatrudnionych w przemyśle węglowym, zarówno kiedyś – jak i teraz. Tak więc, specjalne wynagrodzenie wynikające z deputatu górniczego należy doliczyć do wynagrodzenia pobieranego przez górnika. Ponadto, doliczenie dodatkowego wynagrodzenia pobieranego w formie deputatu pracowniczego podwyższa ogólną sumę zarobków. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a zatem powoduje wzrost wynagrodzenia górnika w stosunku do średniego rocznego wynagrodzenia w Polsce.

Deputat górniczy a przeliczenie emerytury

Dodatkowe wynagrodzenie wynikające ze świadczeń przyznanych w formie deputatu uwzględniają sądy w procesie przeliczenia świadczenia emerytalnego, po złożeniu odwołania od decyzji ZUS.

Pamiętaj! Bez szczegółowej dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyjmie wynagrodzenia z deputatu węglowego do Twojej emerytury. Deputat doliczyć w postępowaniu sądowym.

Ważne! Deputat górniczy może być niezwykle ważną przesłanką w przypadku przeliczania świadczenia emerytalnego z art. 110 lub art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość wypłacanego deputatu górniczego regulowały na przestrzeni czasu różne akty prawne, a były to między innymi:

  1. Zbiorowy Układ Pracy dla pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w zakładach pracy Ministerstwa Pracy i Energetyki obowiązujący od dnia 1 kwietnia 1957 r. – rozdział IV tego układu;
  2. Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 roku – część ogólna, rozdział IV tego Układu oraz załącznik nr 41 do UZP z 1975 r.

Reasumując, pamiętaj również, że wysokość wynagrodzenia dodatkowego określały przepisy. Deputat węglowy wypłacany był w zależności od tego czy:

  1. byłeś pracownikiem fizycznym albo pracownikiem umysłowym;
  2. zajmowałeś mieszkanie z centralnym ogrzewaniem albo bez centralnego ogrzewania;
  3. utrzymywałeś rodzinę – byłeś jedynym żywicielem rodziny;
  4. prowadziłeś własne gospodarstwo domowe;

Deputat węglowy w górnictwie a orzeczenia sądowe

Dla skutecznego przeliczenia świadczenia emerytalnego istotnych jest kilka kwestii. Doktryna sądownicza w wielu orzeczeniach wypracowała (określiła) rozwiązania, które ułatwiają przyjęcie deputatu węglowego do zarobków pobieranych w przeszłości w górnictwie.

Jak doliczyć deputat górniczy do emerytury?

Jak już wspomniałem, kwestie deputatu regulują dwa główne akty prawne ówcześnie obowiązujące:

  1. układy zbiorowe pracy;
  2. inne akty normatywne.

Dla skutecznego doliczenia deputatu górniczego do Twojego pobieranych przez Ciebie zarobków w przeszłości należy zapoznać się z tymi aktami prawnymi oraz orzeczeniami sądów.

Podejmij pierwsze kroki!

Jeżeli jesteś zainteresowany weryfikacją Twojej sprawy lub przeliczeniem emerytury górniczej przeczytaj o tym, jak mogę Ci pomóc oraz zachęcam do kontaktu bezpośredniego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły