Deputat węglowy

deputat węglowy

Deputat węglowy w górnictwie stanowi część wynagrodzenia pobieranego przez pracowników zatrudnionych w przemyśle węglowym, zarówno kiedyś – jak i teraz. Specjalne wynagrodzenie wynikające z deputatu górniczego należy doliczyć do wynagrodzenia pobieranego przez górnika. Doliczenie dodatkowego wynagrodzenia pobieranego w formie deputatu pracowniczego podwyższa ogólną sumę zarobków – podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a zatem powoduje wzrost wynagrodzenia górnika w stosunku do średniego rocznego wynagrodzenia w Polsce.

Deputat górniczy a przeliczenie emerytury

Dodatkowe wynagrodzenie wynikające ze świadczeń przyznanych w formie deputatu uwzględniane jest przez sądy w procesie przeliczenia świadczenia emerytalnego, po złożeniu odwołania od decyzji ZUS.

WAŻNE! BEZ SZCZEGÓŁOWEJ DOKUMENTACJI ZUS NIE PRZYJMIE WYNAGRODZENIA Z DEPUTATU DO TWOJEJ EMERYTURY. DEPUTAT DOLICZYSZ PRZED SĄDEM.

Deputat górniczy może być niezwykle ważną przesłanką w przypadku przeliczania świadczenia z art. 110 lub art. 110a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość wypłacanego deputatu górniczego regulowały na przestrzeni czasu różne akty prawne, a były to między innymi:

  1. Zbiorowy Układ Pracy dla pracowników fizycznych i umysłowych zatrudnionych w zakładach pracy Ministerstwa Pracy i Energetyki obowiązujący od dnia 1 kwietnia 1957 r. – rozdział IV tego układu;
  2. Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Węglowego z dnia 1 stycznia 1975 roku – część ogólna, rozdział IV tego Układu oraz załącznik nr 41 do UZP z 1975 r.

Pamiętaj również, że wysokość wynagrodzenia dodatkowego określały przepisy. Deputat węglowy wypłacany był w zależności od tego czy byłeś pracownikiem fizycznym albo umysłowym, do której kategorii byłeś zaszeregowany, czy zajmowałeś mieszkanie z centralnym ogrzewaniem albo bez centralnego ogrzewania, czy utrzymywałeś rodzinę, czy prowadziłeś własne gospodarstwo domowe.

Deputat węglowy w górnictwie a orzeczenia sądowe

Dla skutecznego przeliczenia świadczenia emerytalnego ważną informacją jest, że doktryna sądownicza w wielu orzeczeniach wypracowała, określiła rozwiązania, które ułatwiają przyjęcie deputatu węglowego do zarobków pobieranych w przeszłości w górnictwie.

Jak doliczyć deputat górniczy do emerytury

Jak już wspomniałem, kwestie deputatu regulują dwa główne akty prawne ówcześnie obowiązujące: Układy Zbiorowe Pracy, inne akty normatywne tutaj niewymienione oraz doktryna sądownicza. Dla skutecznego doliczenia deputatu górniczego do Twojego pobieranych przez Ciebie zarobków w przeszłości należy zapoznać się z tymi aktami prawnymi oraz orzeczeniami sądów.

Jeżeli jesteś zainteresowany weryfikacją Twojej sprawy lub przeliczeniem emerytury górniczej przeczytaj o tym, jak mogę Ci pomóc.

Deputat węglowy
5 (100%) 1 vote[s]

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Podobne artykuły