Zmiany w przepisach emerytalnych dla górników i ich rodzin od 1 kwietnia 2021 roku

W dniu 01 lutego 2021 r. w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten w swej istocie zawiera propozycje zmian w przepisach, w szczególności w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które – jak […]

polski węgiel

Polski węgiel – górnictwo czeka kolejny kryzys?

Nie da się ukryć, że polskie górnictwo jest o krok od poważnego kryzysu. W 2019 roku jesteśmy świadkami niezwykłych przemian, które niewątpliwie wpłyną negatywnie zarówno na przemysł górniczy, jak i na budżet naszego kraju. Polski węgiel, a właściwie jego zapasy zalegają przy kopalniach oraz energetyce (i sięgają około 13 mln […]